Milieudefensie

Buitenfonds
13 mei 2014
Fonds Natuurinclusieve Streekboerderijen
13 mei 2014

Milieudefensie

Milieudefensie werkt sinds 1971 aan een duurzaam en eerlijk Nederland.

Als we de aarde eerlijk met elkaar delen en niet meer nemen of vervuilen dan de aarde aan kan, varen we daar allemaal wel bij. Wijzelf, mensen elders op de wereld en onze kinderen en kleinkinderen. Milieudefensie is actief op vijf thema’s: mobiliteit, voedsel, economie, energie en bossen. Dat doet Milieudefensie samen met zoveel mogelijk mensen: lokaal, landelijk en wereldwijd als lid van Friends of the Earth International.

Als hoofd fondsenwerving, communicatie en achterban gaf ik leiding aan 5 teams en 35 medewerkers. Na de harde bezuinigingen in de natuur en milieusector van 2010 was de sturing naar een efficiënte en gezonde organisatie van levensbelang voor Milieudefensie. Van december 2013 – december 2014 was ik tevens waarnemend directeur.

Resultaten:

  • Omgooien fondsenwervingsstrategie en toewerken naar een stabiele financiële organisatie: stijging van 47% eigen fondsenwerving in 5 jaar: van € 3,0 milj. (2010) naar €4,4 milj.(2015) dmv uitbreiden wervingsmethodes (straatwerving en telemarketing, daarna nalatenschappen en behoudprogramma, middle en major donor werving)
  • positioneringstraject van Milieudefensie en de introductie van de nieuwe huisstijl, logo en pay-off in 2014. www.milieudefensie.nl
  • Twee projecten toegekend door Nationale Postcode Loterij: € 4,45 milj. voor Project A15 in samenwerking met Stichting Natuur & Milieu https://milieudefensie.nl/projecta15 en €1,95 milj. voor het project Allemaal Lokaal https://milieudefensie.nl/allemaallokaal
  • Achterbanbeleid vernieuwd, wat uiteindelijk geleid heeft tot inbedding strategie in het nieuwe Algemene Beleidsplan (2016). Tevens opzet en uitbouw trainingsprogramma (Milieudefensie Academie) en platform voor lokale initiatieven, de Veranderfabriek. http://veranderfabriek.org