Gebiedscoöperatie Rivierenland

Charistar
10 maart 2017
Buitenfonds
13 mei 2014

Gebiedscoöperatie Rivierenland

De Gebiedscoöperatie Rivierenland (GCR) zet zich actief in om welvaart en welzijn van alle inwoners duurzaam te vergroten voor een gezond en leefbaar Rivierenland.

De GCR ziet duurzaamheid als maatschappelijke noodzaak, economische kans en aanjager van innovatie ten behoeve van een gelukkiger en prettiger leven in de regio Rivierenland.

De Gebiedscoöperatie Rivierenland bestaat sinds 2014 en is opgericht als koepel van diverse burgerorganisaties in Rivierenland. Steeds meer burgers ontplooien initiatieven op allerlei gebied zoals duurzame energie, vervoer, voedsel en zorg. Zo ontstaan nieuwe samenwerkingsvormen dicht bij huis, zoals het delen van spullen, het onderhouden van buurtgroen, of het organiseren van personenvervoer. Soms blijven deze samenwerkingen als informele netwerken georganiseerd, en soms kiezen burgers er voor om een officiële coöperatie (of andere juridische vorm) op te richten.

Als nieuw bestuurslid communicatie & marketing was de eerste taak om de site van de Gebiedscoöperatie neer te zetten. Deze is net gereed, de volgende stap is het ontwikkelen van beleid voor de leden, het werven van leden en het opzetten van een fondsenwervingsplan voor de kwartiermakersfase.