Buitenfonds

Gebiedscoöperatie Rivierenland
13 mei 2014
Milieudefensie
13 mei 2014

Buitenfonds

Het Buitenfonds is een onafhankelijke stichting die geld werft voor waardevolle projecten in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer.

Projecten waarvoor door bezuinigingen geen financiering meer beschikbaar is. Met donaties aan het Buitenfonds kan Staatsbosbeheer die specifieke projecten realiseren. Zoals kinderen naar buiten brengen, het conserveren en toegankelijk maken van cultuurhistorische schatten, spannende manieren om natuur te beleven en het maatschappelijke werk van de boswachter mogelijk te maken.

De opdracht was om voor Staatsbosbeheer deze nieuwe stichting op te zetten, de infrastructuur hiervoor te bouwen en zakelijke partnerships te ontwikkelen.

Resultaten:

  • lancering stichting (november 2015)
  • Startteam compleet en ingewerkt, infrastructuur en website gereed, eerste publiciteitscampagne gevoerd ism Sublime FM.
  • Mondelinge toezegging voor samenwerking 3 corporates; partnership in ontwikkeling
  • €75.000 aan donaties via projecten op crowdfunding site.
  • Gift major donor voor aankoop 16 ha grond tbv weidevogelgebied (ca €350.000)